Czym jest Rotaract?

Rotaract jest programem Rotary International realizowanym od 1968 roku. Ów program skierowany jest do młodych ludzi w wieku od 18 do 30 lat. Obecnie na całym świecie istnieje 7480 Klubów Rotaract, działających w 155 krajach, skupiających około 155.000 członków.

Historia Rotaractu

Pierwszy Klub Rotaract powstał w dystrykcie 7680 w USA. Inicjatorami pomysłu byli twórcy Interact (kluby zrzeszające młodzież w wieku 14-18 lat), czyli RC Charlotte North. Okazało się bowiem, iż program Interact odniósł ogromny sukces. Rotarianie uznali, iż warto kontynuować pracę z młodymi i ambitnymi ludźmi, którzy dalszą wiedzę zdobywają na uczelniach wyższych. Nazwa „Rotaract” jest kombinacją słów „Rotary” i „Interact”.

Cele Rotaractu

Rotaractowi przyświecają cele podobne do służby rotariańskiej. Służba młodych Rotaractorów polega na polepszaniu warunków życia innych poprzez pracę na rzecz społeczności lokalnej oraz udział w programach międzynarodowych. W ten sposób Rotaract stwarza szansę rozwijania zdolności przywódczych, umiejętności zawodowych, kształtowania obywatelskiej odpowiedzialności , a także nawiązywania nowych znajomości.

„Rotaract to przyjaźń w działaniu”

Rotaract w Polsce

Polskie Kluby Rotaract, podobnie jak polskie Kluby Rotary, tworzą do 2016r. wspólny dystrykt 2230 z Białorusią i Ukrainą. Na Ukrainie działa dziewiętnaście klubów, a na Białorusi trzy. W Polsce klubów jest osiemnaście: sześć w Warszawie, trzy we Wrocławiu , oraz po jednym w Poznaniu, Bydgoszczy, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Szczecinie, Toruniu i Trójmieście. Działalność Rotaractu w Polsce opiera się na czterech filarach:

  • działalność charytatywna
  • działanie na rzecz społeczności lokalnych
  • rozwijanie kontaktów międzynarodowych
  • rozwijanie zdolności członków Klubu

Rotaract sposobem na życie…

Informacja prasowa o Rotaract Club Poznań